Ekonomiska villkor

Allmänt om din anmälan
När du anmält dig till en kurs skickar Poppius en bekräftelse på din anmälan. Cirka en till två veckor före kursstart får du ett antagningsbrev med adress, tider, prisuppgifter samt betalningsanvisningar. Eventuell faktura skickas separat. Kursavgiften betalar du inom den tidsrymd som anges i brevet/på fakturan.

Avanmälan till kortkurs och påbyggnadskurs
Anmälan till kort- och påbyggnadskurser är bindande om inget annat anges i kursinformationen. Det betyder att du är skyldig att betala kursavgiften även om du inte kan delta.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag/organisation. Överlåtelsen ska göras före kursstart och efter samråd med Poppius.

Undantag görs vid sjukdom och mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

I övrigt gäller ångerrätten. Upp till 14 dagar från den dag du anmälde dig kan du återta din anmälan genom att skicka ett mejl till info@poppius.se. Mejlet ska innehålla uppgifter om vem avanmälan gäller och vilken kurs som avses.

Avanmälan till Grundkurs i praktisk journalistik
Ångerrätt: Som antagen till grundkursen har du cirka 10 dagar på dig att lämna besked. Om du tackar ja till platsen inom den tidsrymd som anges i antagningsbrevet och sedan ångrar dig inom 14 dagar har du full ångerrätt. Du tackar nej/återtar din anmälan genom att skicka ett mejl till info@poppius.se.Mejlet ska innehålla uppgifter om vem avanmälan gäller och vilken kurs som avses.

Tvingas du lämna återbud efter att ångerrätten gått ut återbetalar vi hela avgiften utom en administrationsavgift på cirka 10 procent av kursavgiften. Detta under förutsättning att vi får ditt återbud senast det datum som anges i antagningsbeskedet för din kurs. Därefter är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Kursdeltagare som med stöd av läkarintyg inte kan delta hela kurstiden och vill avsluta kursen, debiteras för tiden fram till sjukskrivningen plus en administrationsavgift.

Observera att du inte kan flytta över din plats till nästa termin.

Inställd kurs
Poppius har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om det inte blir tillräckligt många deltagare. Likaså vid annan anledning som skolan inte kan råda över, exempelvis sjukdom hos läraren.
Ställs en kurs in har du rätt att få tillbaka betald kursavgift alternativt att byta till en annan kurs om det finns lediga platser. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Pedagogbyte
Poppius alla lärare har hög kompetens och vi förbehåller oss rätten att byta lärare vid sjukdom eller av annan anledning som skolan inte kan råda över.

Kundregister
I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste göras för att anmälan ska kunna skickas via hemsidan, samtycker du till registrering av personuppgifter i Poppius kundregister. Registret finns för att kallelser och fakturor till deltagarna ska kunna skickas.

Registret förs också för att Poppius ska kunna informera om pågående och kommande kurser och evenemang. Om du inte vill ha information ber vi dig meddela Poppius genom att mejla till: info@poppius.se