Grundkurs i praktisk journalistik

Lär dig det journalistiska hantverket i teori och praktik

Viktiga datum Kursstart: 2017-09-04Sista ansökningsdag: 2017-08-14
Förkunskaper: Gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska. Erfarenheter och kunskaper av att skriva välkomnas men är inget krav.

Kursen i korthet

Det här är en fullmatad termins- och deltidskurs. Du skriver, intervjuar, gör research, publicerar och gör webb-tv. Du går en dag i veckan och får feedback på ditt arbete från kursledare med gedigen erfarenhet av journalistik och kommunikation.

Kursens innehåll

Vår grundkurs i praktisk journalistik består av två huvudmoment: en skrivdel och en presentationsdel. Två kursledare följer gruppen hela terminen.

Skrivdelen av kursen behandlar reporterns olika arbetsuppgifter. Du börjar med att skriva notiser och kortare artiklar. Nästa steg blir att hitta egna nyheter och skriva nyhetsartiklar. Under terminen får du arbeta med olika sorters texter, göra personporträtt, skriva referat, reportage och fördjupade nyhetsartiklar. Du tränar på att intervjua och göra research till dina artiklar och du får öva på att skriva för webben.

I presentationsdelen bekantar du dig med redigerarens/formgivarens uppgifter. Att redigera, oavsett om det är på papper eller på webben, innebär att sätta rubriker, skriva bildtexter och bearbeta texter. Du lär dig att se helheten där rubrik, text och bild ska harmoniera. Du får också träna på att fotografera och filma med mobilen.

Grundkursen avslutas med ett projekt då gruppen producerar en egen webbtidning tillsammans.

Flera gästföreläsare från branschen medverkar och tar bland annat upp ämnen som undersökande journalistik, bildjournalistik och pressetik.
Observera att gästföreläsningar ibland kan hållas på andra tider än de ordinarie lektionsdagarna. Du får ett detaljerat schema vid kursstarten.

Webbtidningsprojekt från Poppius Grundkurs i praktisk journalistik
Två slutprojekt från 2016, webbtidningarna Söderläge och Television.

Undervisningsform

På Poppius betonar vi det journalistiska hantverket. Vi tror att det bästa sättet att lära är genom att göra, att diskutera, få återkoppling på det du levererat och konkreta råd och tips från kursledarna, som alla är erfarna journalister, skribenter och formgivare. Oavsett plattform (digitalt eller papper) måste du behärska de grundläggande redskapen som används inom journalistiken. Vi lägger inte fokus på specifika publiceringsformer, utan ger en allmän introduktion till den journalistiska arbetsmetoden.

Lektionerna består av föreläsningar, praktiska moment, gruppövningar och diskussioner.
Betoningen ligger på det praktiska arbetet, inte på teori och litteraturstudier.

Godkänd på avslutad kurs
Poppius delar inte ut individuella betyg. Alla godkända kursdeltagare får däremot ett intyg på genomgången kurs.

För att bli godkänd på kursen får du inte vara borta från undervisningen mer än fyra lektioner (tolv timmar) och alla uppgifter och övningsartiklar ska lämnas in på utsatt tid.

Observera att det är obligatorisk närvaro på lektioner och föreläsningar.

Förlorade lektioner kan inte inhämtas vid senare tillfälle.

grundkurs nyAllmän information
Kursen erbjuds två gånger per år, under vårterminen och höstterminen.
Höstterminen 2017 börjar måndagen den 4 september och avslutas måndagen den 11 december.
Vårterminen 2018 börjar måndagen den 5 februari (preliminärt datum).

För dig som istället vill läsa på kvällstid rekommenderar vi Lilla Grundkursen.

Poppius har vanligtvis inte sport-, påsk- eller höstlov, men det kan variera beroende på hur helgerna ligger under terminerna. Du får ett schema under första lektionstillfället.

Du går en hel dag i veckan under cirka 16 veckor. Det innebär cirka sex timmars schemalagd undervisning i veckan. Men räkna med att lägga ner motsvarande antal timmar på hemarbete också.

Vill du läsa kursplanen kan du ladda ner den som pdf.

Poppius genomför regelbundet kursutvärderingar. I senaste utvärderingen svarade 100 procent att de var nöjda/mycket nöjda med utbildningen.

Så här tyckte några av deltagarna från höstterminen 2016:

”Jag är väldigt glad att jag gick den här utbildningen. Väl investerade pengar. Jag har fått igång mitt skrivande och nu vill jag inte sluta skriva.”
Anna Damberg

”Bra rakt igenom!”
Joel Åberg

”Toppenbra skola och bra lärare och föreläsare. En bred rad av intressanta övningar och en trevlig och avslappnad stämning.”
Pia Bergman

”Tack för en fantastiskt givande termin!!”
Anna Kreissl

Höstkurs Omfattning: 105 studietimmar Tid: Måndag 9.30-16.00 Plats: Poppius, Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm
Pris exkl. moms: 22 900 kr Pris inkl. moms: 28 625 kr
Kursen ingår i Poppius diplom.