Grundkurs i praktisk journalistik

Poppius grundkurs i praktisk journalistik är en deltidskurs under en termin.

Viktiga datum Är du intresserad av att gå kursen? Hör av dig till info@poppius.se så återkommer vi med datum så snart vi kan.
Förkunskaper: Förkunskaper är gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska. Därefter ser vi till ditt personliga brev och de erfarenheter du eventuellt har i form av utbildning, arbetslivserfarenhet och övrigt engagemang.

Kursen i korthet

Poppius grundkurs i praktisk journalistik är en deltidskurs. Du studerar antingen en dag eller två kvällar per vecka, totalt sex timmar per vecka under en termin. Kursen består av en skrivdel och en redigeringsdel och avslutas med ett webbtidningsprojekt.

Kursens innehåll

Vår grundkurs i praktisk journalistik består av två huvudmoment: en skrivdel och en redigeringsdel. Varje klass har två kursledare som följer klassen hela terminen.

Skrivdelen av kursen behandlar reporterns olika arbetsuppgifter. Du börjar med att skriva notiser och kortare artiklar. Nästa steg blir att hitta egna nyheter och skriva nyhetsartiklar. Under terminen får du arbeta med olika sorters texter, göra personporträtt, skriva referat, reportage och fördjupade nyhetsartiklar. Du tränar på att intervjua och göra research till dina artiklar och du får öva på att skriva för webben.

I redigeringsdelen bekantar du dig med redigerarens/formgivarens uppgifter. Att redigera, oavsett om det är på papper eller på webben, innebär att sätta rubriker, skriva bildtexter och bearbeta texter. Du lär dig att se helheten där rubrik, text och bild ska harmoniera. Du får också träna på att fotografera med mobilen.

Grundkursen avslutas med ett projekt då klassen producerar en egen tidning tillsammans.

Flera gästföreläsare från branschen medverkar och tar bland annat upp ämnen som pressetik, bildjournalistik och digitala medier.
Observera att gästföreläsningar ibland kan hållas på andra tider än de ordinarie lektionsdagarna. Du får ett detaljerat schema vid kursstarten.


Två slutprojekt från vårterminen 2016, webbtidningarna Noir och Television.

Undervisningsform

På Poppius betonar vi det journalistiska hantverket. Vi tror att det bästa sättet att lära är genom att göra, att diskutera, få återkoppling på det du levererat och konkreta råd och tips från kursledarna, som alla är erfarna journalister, skribenter och formgivare. Oavsett plattform (digitalt eller papper) måste du behärska de grundläggande redskapen som används inom journalistiken. Vi lägger inte fokus på specifika publiceringsformer, utan ger en allmän introduktion till den journalistiska arbetsmetoden.

Lektionerna består av föreläsningar, praktiska moment, gruppövningar och diskussioner.
Betoningen ligger på det praktiska arbetet, inte på teori och litteraturstudier.

Godkänd på avslutad kurs
Poppius delar inte ut individuella betyg utan alla godkända kursdeltagare får ett intyg på genomgången kurs.

För att bli godkänd på kursen får du inte vara borta från undervisningen mer än fyra lektioner (tolv timmar) och alla uppgifter och övningsartiklar ska lämnas in på utsatt tid.

Observera att det är obligatorisk närvaro på lektioner och föreläsningar.

Förlorade lektioner kan inte inhämtas vid senare tillfälle.

grundkurs nyAllmän information
Poppius har vanligtvis inte sport-, påsk- eller höstlov, men det kan variera beroende på hur helgerna ligger under terminerna. Du får ett schema under första lektionstillfället.

Du går två kvällar eller en hel dag i veckan under cirka 16 veckor. Det innebär cirka sex timmars schemalagd undervisning i veckan. Men räkna med att lägga ner motsvarande antal timmar på hemarbete också. På kvällskursen tillkommer två helgövningar.

Vill du läsa kursplanen kan du ladda ner den som pdf.

Ansökan
Varje ansökan bedöms utifrån tre kriterier: utbildning, arbetslivserfarenhet och hur ansökan är formulerad. Stor vikt läggs på det personliga brevets utformning. Det är därför inte säkert att den med högst utbildning kommer in.

Kursen erbjuds två gånger per år, under vårterminen och höstterminen.
Höstterminen 2017 börjar preliminärt den 4 september.
Vårterminen 2018 börjar preliminärt den 5 februari.

Poppius genomför regelbundet kursutvärderingar. I senaste utvärderingen svarade 100 procent att de var nöjda/mycket nöjda med utbildningen.

Höst- och vårkurs Omfattning: 105 studietimmar Tid: Kvällskurs, måndag och onsdag 18.30-21.15
Dagkurs, måndag 9.30-16.00
Plats: Poppius, Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm
Pris exkl. moms: 21 800 kr Pris inkl. moms: 27 250 kr
Kursen ingår i Poppius diplom.