Lilla Grundkursen

Viktiga datum Kursstart: 2017-03-06Sista ansökningsdag: 2017-03-03

Lilla Grundkursen Poppius
Lilla Grundkursen i journalistik ger dig en introduktion till det journalistiska hantverket och vi gör nedslag i journalistikens olika genrer.

Skrivdelen av kursen behandlar reporterns olika arbetsuppgifter. Du börjar med att skriva notiser och kortare artiklar. Nästa steg blir att hitta egna nyheter och skriva nyhetsartiklar. Under kursen skriver du också ett personporträtt och ett reportage. Du tränar på att intervjua och göra research till dina artiklar och du får öva på att skriva för webben.

Under kursens presentationsdel gör du tidningssidor, webbsidor och film av ditt eget och de andra kursdeltagarnas material. Du får också öva på att sätta rubriker, skriva bildtexter och göra layout.

Undervisningen sker på kvällstid måndagar och onsdagar. Undantaget är två gästföreläsningar som är på dagtid.

Vårkurs Omfattning: 50 studietimmar Tid: Måndag och Onsdag 18.30 - 21.15. Totalt 16 kurstillfällen och två gästföreläsningar.
Kursen går den 6, 8, 13, 15, 20, 27 och 29 mars, den 3, 5, 10, 19, 24 och 26 april samt den 3, 8, 10 och 15 maj.
Gästföreläsningarna är den 20 mars och 24 april kl. 13.15 - 16.00.
Plats: Poppius, Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm
Pris exkl. moms: 12 540 kr Pris inkl. moms: 15 675 kr