Uppdragsutbildningar

uppdragsutbildningBehöver din arbetsplats en vitamininjektion?
Vi skräddarsyr utbildningar för små och stora grupper. Ibland räcker det med en föreläsare som får medarbetarna att nytända. Ibland krävs en större satsning med flera moment och träffar.

Oavsett dina behov har Poppius möjlighet att erbjuda kvalificerade utbildningar. Tillsammans går vi igenom era behov och kommer i samråd med dig fram till vilken lösning som passar bäst. Tre timmar, en heldag eller en längre utbildning, vi kan erbjuda flexibla lösningar.

Exempel på skräddarsydda kurser:

  • Klarspråk
  • Skriv bättre i jobbet
  • Webb-TV
  • Foto

Poppius har några av de allra bästa journalisterna och föreläsarna i Sverige.
Vill du först testa oss? Låt en medarbetare gå en skrivkurs, Skriv bättre i jobbet. Delar av den kursen ingår ofta i de skräddarsydda utbildningarna.

Uppdragsutbildningarna arrangeras av Poppius Utbildning AB, ett dotterbolag till Stiftelsen Poppius Journalistskola.

Ur utvärderingarna

”Mycket nöjd och väl avvägt kursinnehåll.”
Kursdeltagare från Handelsbanken

”Mycket bra. Fint med kopplingar till vårt juridiska material.”
Kursdeltagare från JP Infonet

”Mycket nöjd, över förväntan.”
Kursdeltagare från SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

”Bra kursinnehåll och intressant att exempeltexterna var hämtade från vår verklighet. Skönt med varvning teori och praktik. Bra, tydlig lärare.”
Kursdeltagare från SLL – Stockholms läns landsting

”Mycket bra! Utmärkt balans mellan faktaförmedling och praktiska övningar. Mycket bra lärare. God pedagog och trevligt framförande.”
Kursdeltagare från Nationella kvalitetsregister

”Lärorikt, intressant och roligt!”
Kursdeltagare från Trafikförvaltningen

Exempel på några som anlitat Poppius Utbildning:
Bonnier Tidskrifter, VLT, Transportstyrelsen, Utbildningsradion, Riksdagens informationsenhet, Energimyndigheten, EU-upplysningen, Länstidningen i Södertälje, Riksrevisionen, Kommerskollegium, Riksantikvarieämbetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skansen, Swedbank, TV4, Sveriges Byggindustrier, KTH, Linköpings universitet, SLL, Skatteverket, Nacka kommun, Nationella kvalitetsregister, We Effect.

Den 1 januari 2014 har vi bytt namn till Poppius Utbildning AB. Tidigare hette bolaget Poppius Konsult AB.